Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Cap a la ratificació de la Carta Europea

El Partit de la Nació Occitana acull amb satisfacció l'aprovació per l'Assemblea Nacional francesa d'un projecte de llei constitucional per finalment permetre la ratificació per la República Francesa de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries , gairebé trenta-dos anys després de la seva adopció pel Consell d'Europa i gairebé quinze anys després de la seva signatura per França . El P.N.O espera que el procés que es va iniciar portarà a la ratificació de la Carta i l'adopció de mesures legislatives per garantir la protecció i la promoció d'aquestes llengües anomenades " regionals ", entre elles l'occità .

Al Partit de la Nació Occitana , però, li preocupa que a la proposta de revisió de la Constitució francesa s'insereix paradoxalment clàusules restrictives que, fins ara competien a la interpretació del text constitucional, i agreugen la contradicció amb els principis de " drets humans" i "lliure determinació dels pobles", que són tanmateix afirmats en el seu preàmbul. En efecte, com es pot afirmar que la igualtat de tots els ciutadans i el rebuig de la discriminació impedeixen que es reconegui que els drets lingüístics són inherentment drets col · lectius de les persones que una comunitat de llengua reuneix, es digui o no " regional " ? I com assegurar la promoció d'aquestes llengües en dir que es requereix l'ús del francès pels actors i usuaris dels serveis públics ? Aquesta última clàusula, presa literalment, pot justificar la prohibició de l'ús de la llengua occitana en les rares emissions del tercer canal de televisió francesa en què s'utilitza o com el llenguatge de la vida escolar (no només com a objecte d'estudi ) en les escoles immersivas "Calandretas " ?

El Partit de la Nació Occitana agraeix als parlamentaris que han impugnat aquestes disposicions restrictives, i convida al poder constituent a deixar clar que la caracterització del francès com a "llengua de la República" no ha d'anar en detriment de l'acció pública necessària per als nostres idiomes .

El Partit de la Nació Occitana recorda que França, després de la signatura de la Carta el 1999, es va comprometre a complir 39 disposicions, sobre gairebé un centenar, el que és molt a prop del mínim requerit de 35, i demana que compromisos addicionals es facin a la seva ratificació que espera pròxima , i que s'apliqui una política de suport decidit als nostres idiomes sobre la base d'una llei bàsica.

28/01/2014

Cap a la ratificació de la Carta Europea

Cap a la ratificació de la Carta Europea

Tag(s) : #CA